Za pomocą wyszukiwarki znajdą Państwo typy lokali mieszkalnych, np. jednopokojowe, dwupokojowe itp.
Aby zapoznać się z dokładną ofertą kondygnacji, prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży. Dodatkowo oferujemy miejsca parkigowe, garażowe oraz komórki lokatorskie.

SIEDZIBA

Wrocławskie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Mieszkaniowego "MÓJ DOM" S.A.

Arkady Wrocławskie, sekretariat: VIII piętro
53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2-4
tel. +48 71 780 44 55
faks +48 71 780 44 51
e-mail: mojdom@mojdom.com.pl

Małgorzata Cymerys
tel. + 48 71 780 44 55 wew. 100 
e-mail: malgorzata.cymerys@mojdom.com.pl

Katarzyna Samiec
tel. +48 71 780 44 55 wew. 105
e-mail: katarzyna.samiec@mojdom.com.pl

Sylwia Wasiołek
tel. +48 71 780 44 55 wew. 153 
e-mail: sylwia.wasiolek@mojdom.com.pl

Biuro czynne:  Pn-Pt: 8.00-18.00

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Jakub Orski
tel. +48 71 780 44 55 wew. 130 
e-mail: sprzedaz@mojdom.com.pl

 

Emil Basta
tel. +48 71 780 44 55 wew. 130 
e-mail: sprzedaz@mojdom.com.pl

 

Tomasz Bednarek
tel. +48 71 780 44 55 wew. 130 
e-mail: sprzedaz@mojdom.com.pl

DANE REJESTROWE

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego "MÓJ DOM" S.A. 
53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2-4
tel. +48 71 780 44 55, faks +48 71 780 44 51
www.mojdom.com.pl, e-mail:  mojdom@mojdom.com.pl
 
NIP: 897-11-69-740, REGON: 930838281 
Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000071986 
 
Kapitał zakładowy: 500.000,00 PLN
Bank PKO BP S.A., III Oddział we Wrocławiu
53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 60
Nr rachunku: 75 1020 5242 0000 2802 0017 7105

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

(OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA)

 

Izabela Gołyźniak
tel. +48 71 780 44 55 wew. 152 
e-mail: izabela.golyzniak@mojdom.com.pl
 
Barbara Krawczyk
tel. +48 71 780 44 55 wew. 151 
e-mail: barbara.krawczyk@mojdom.com.pl

ZOBACZ MAPĘ