Za pomocą wyszukiwarki znajdą Państwo typy lokali mieszkalnych, np. jednopokojowe, dwupokojowe itp.
Aby zapoznać się z dokładną ofertą kondygnacji, prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży. Dodatkowo oferujemy miejsca parkigowe, garażowe oraz komórki lokatorskie.

Rybnicka Park

Ceny od 6174 pln/m2 - gotowe

 

Nowa inwestycja, przy ul. Rybnickiej (Księże Małe) granicząca bezpośrednio z Parkiem Wschodnim.

Zaprojektowany budynek o układzie tarasowym - zróżnicowanej wysokości – posiada od jednej do czterech kondygnacji naziemnych oraz kondygnację podziemną z dwoma garażami wielostanowiskowymi i pomieszczeniami na rowery.

 

Zróżnicowanie liczby kondygnacji umożliwiło lokalizację świetnie nasłonecznionych tarasów dostępnych z poszczególnych mieszkań. Ponadto mieszkania na parterze posiadają ogródki przydomowe, a na wyższych kondygnacjach balkony.  O kameralności inwestycji może świadczyć fakt, w podzielonym na pięć segmentów budynku znajdują się zaledwie 53 mieszkania.

Zadbano również o plac zabaw dla dzieci, oraz takie elementy małej architektury jak ławki, czy stojaki na rowery.  Dodatkowym atutem inwestycji jest położenie tuż obok Parku Wschodniego, który różni się od innych wrocławskich parków swoim zdecydowanie leśnym charakterem.

Lokalizacja

Park Wschodni powstał w pierwszej połowie XIX w. Zajmuje powierzchnię ok. 32,5 ha i tworzą lasy, które mają charakter przejściowy między łęgiem a grądem.Otoczony jest korytami i odnogami rzek Odry i Oławy.

Występuje tu 56 gatunków drzew i krzewów z zachowaną dużą liczbą gatunków rodzimych. Reprezentuje Owczesny nurt ekologiczny związany z neoromantycznym postrzeganiem świata. W zamiarze było wykorzystanie naturalnych siedlisk i typowej dla nich roślinności, stąd wrażenie jego dzikości i leśnego charakteru. Poszczególne jego części posiadają różne klimaty i mają różnorodny charakter. Spotkamy tu również alejki spacerowe z rozmieszczonymi wzdłuż nich ławeczkami i koszami na śmieci. Ze względu na swoje położenie Park Wschodni jest jednym z parków najmniej narażonych na hałas i stanowi dobre miejsce do rekreacji i wypoczynku.
 

Filtruj: Szpital/Przychodnia Przedszkole Przystanek Placówka Pocztowa
ul. Rybnicka
Rybnicka Park
Rybnicka Park
ul. Rybnicka
ul. Rybnicka
Rybnicka Park
Rybnicka Park